Play
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 บัณฑิต มสธ. คือผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความมุ่งมั่น มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง

การจัดการเรียน-การสอนนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

  • ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 คลิกเลย
  • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 คลิกเลย

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทราบผลทันที ใช้เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภาค 2/2562 เปิดรับสมัครแล้ว คลิกดูรายละเอียด