Play
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 บัณฑิต มสธ. คือผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความมุ่งมั่น มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง

การจัดการเรียน-การสอนนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ประกาศผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562  (update 25/01/64) Click

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูรายละเอียด

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทราบผลทันที ใช้เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภาค 2/2562 เปิดรับสมัครแล้ว คลิกดูรายละเอียด

เว็บรวมข้อมูลการสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คลิกดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

คลิกดูรายละเอียด