previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 บัณฑิต มสธ. คือผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความมุ่งมั่น มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง

การจัดการเรียน-การสอนนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ช่วงที่ 1 : ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ช่วงที่ 2 : ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 – 1 กันยายน 2565

คลิกดูรายละเอียด

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทราบผลทันที ใช้เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภาค 2/2564 เปิดรับสมัครแล้ว คลิกดูรายละเอียด

เว็บรวมข้อมูลการสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คลิกดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คลิกดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป