แนะแนวการลงทะเบียน หลักสูตรใหม่ “เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์” เรียนอย่างไรให้ปัง!!!

แนะแนวการลงทะเบียน หลักสูตรใหม่ "เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์" เรียนอย่างไรให้ปัง!!! พร้อมรับคำปรึกษากับทีมอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยตรง ... เจอพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00-19.00 น. ผ่านช่องทาง ZOOM และ FB LIVE เพจ Packtalk STOU สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 504 8193 หรือ Line @562hjusu Facebook Line

Continue Readingแนะแนวการลงทะเบียน หลักสูตรใหม่ “เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์” เรียนอย่างไรให้ปัง!!!

STOU MODULAR เพิ่มขีดความสามารถด้วยหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบการสอนทางไกล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (มสธ.) เปิดตัวการเรียนรูปแบบใหม่ STOU MODULAR “เพิ่มขีดความสามารถ…สร้างโอกาสที่ดีกว่า” ซึ่งพัฒนามาจากแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. 2561 ระดับต่ำกว่าปริญญา (Non-degree Programs) โดยจัดแนวทางจัดการศึกษาในระบบโมดูลการสอน (Modular Approach) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรที่เรียนฟรีและเสียค่าจ่ายในการลงทะเบียน โดยจะเปิดเรียนอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ เปิดตัว 2 รายวิชานำร่องรายวิชา สีสันภาษาจีน (ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่)เรียน 15 ชั่วโมง…

Continue ReadingSTOU MODULAR เพิ่มขีดความสามารถด้วยหลักสูตรระยะสั้น รูปแบบการสอนทางไกล