การสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร พร้อมทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกการถ่ายทอด Facebook Live (ช่วงแรกไม่มีเสียง เลื่อนไปนาทีที่ 18 เป็นต้นไป)รายละเอียดการสัมมนา ภาพและตัวอย่างชิ้นงาน  การสัมมนาการพิมพ์ 3 มิติแผนที่การเดินทางมา มสธ. ศูนย์ฝึกอบรม

Continue Reading การสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

โครงการสัมมนา Packaging Inventions, Limitations and Innovations! The Challenge to be Successful.

รายละเอียดโครงการสัมมนา Packaging Inventions, Limitations and Innovations! The Challenge to be Successful.เอกสารประกอบการสัมมนา Future & Challenges for Bio-Bioplastics under Global Environment Crisis (K. Jim Jem)เอกสารประกอบการสัมมนา Bio Plastics 4.0 (รศ.ดร. พิฑูรย์ ตรีวิจิตรเกษม)Facebook Live บันทึกการบรรยายของวิทยการกรอกใบสมัคร ออนไลน์ คลิกที่นี่

Continue Reading โครงการสัมมนา Packaging Inventions, Limitations and Innovations! The Challenge to be Successful.