การสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร พร้อมทีมคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกการถ่ายทอด Facebook Live (ช่วงแรกไม่มีเสียง เลื่อนไปนาทีที่ 18 เป็นต้นไป)รายละเอียดการสัมมนา ภาพและตัวอย่างชิ้นงาน  การสัมมนาการพิมพ์ 3 มิติแผนที่การเดินทางมา มสธ. ศูนย์ฝึกอบรม

Continue Readingการสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

โครงการสัมมนา Packaging Inventions, Limitations and Innovations! The Challenge to be Successful.

รายละเอียดโครงการสัมมนา Packaging Inventions, Limitations and Innovations! The Challenge to be Successful.เอกสารประกอบการสัมมนา Future & Challenges for Bio-Bioplastics under Global Environment Crisis (K. Jim Jem)เอกสารประกอบการสัมมนา Bio Plastics 4.0 (รศ.ดร. พิฑูรย์ ตรีวิจิตรเกษม)Facebook Live บันทึกการบรรยายของวิทยการกรอกใบสมัคร ออนไลน์ คลิกที่นี่

Continue Readingโครงการสัมมนา Packaging Inventions, Limitations and Innovations! The Challenge to be Successful.