มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นางสาวนรีรัตน์ นนท์ศรี นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการเรื่อง “ความต้องการหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพิมพ์ในยุค Industrial 5.0” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม R401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา…

Continue Readingมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

แนะแนวการลงทะเบียน หลักสูตรใหม่ “เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์” เรียนอย่างไรให้ปัง!!!

แนะแนวการลงทะเบียน หลักสูตรใหม่ "เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์" เรียนอย่างไรให้ปัง!!! พร้อมรับคำปรึกษากับทีมอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยตรง ... เจอพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00-19.00 น. ผ่านช่องทาง ZOOM และ FB LIVE เพจ Packtalk STOU สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 504 8193 หรือ Line @562hjusu Facebook Line

Continue Readingแนะแนวการลงทะเบียน หลักสูตรใหม่ “เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการจัดการผลิตภัณฑ์” เรียนอย่างไรให้ปัง!!!