ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษา ก3

คลิปวีดีทัศน์เกี่ยวกับการทำความเข้าใจกับแผนการศึกษา ก3 https://https://youtu.be/5aBr3_aD0KI/watch?v=XHOmBV4js_E

Continue Readingทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษา ก3